Prosessen med å få stilt en diagnose

Det er fastlegen vi møter først i prosessen med å få stilt en diagnose. Etter å ha tatt blodprøve, gjort undersøkelser og kommet frem til en vurdering vil vedkommende lege henvise til nevrologisk avdeling ved et sykehus.

Der blir det nye undersøkelser og blodprøver, og man avtaler hva som skal skje videre. Dette er en prosess som ofte tar lang tid.

Når svar på prøver er klare blir det avtalt hvor man skal følges opp avhengi av hvor store problemer man har.

Selv om sykehuset ikke alltid finner en konkret diagnose, vil de finne ut at det dreier seg om en klar muskelsykdom.

Mer informasjon om å stille en sjelden diagnose:  helsenorge.no