Diagnosekort

Diagnosekort med viktig medisinsk informasjon som kan brukes ved skade, akutt hjelp eller operasjon.

Last ned gratis:  Diagnosekort FFM

FFM anbefaler at du i samarbeid med din lege/nevrolog skriver det som er viktigst for din spesifikke diagnose. Kortet kan du skrive ut og klippe til, og du kan selv få det laminert hvis ønskelig.

Har du diagnose Dystrofia Myotonika?

Last ned Medisinsk informasjonskort Dystrofia Myotonika type 1 som NMK anbefaler at man tar med til legen og andre plasser der det er nødvendig.

Last ned diagnosebrosjyrer