Diagnosekort med minnepinne

Last inn informasjon direkte fra pc til minnepinnen som kan brukes ved skade, akutt hjelp eller operasjon. (ikke i ambulanse)

På baksiden kan det skrives navn på innehaver med en vannfast tusj. Minnebrikken tar 2 GB informasjon.

Du kan evt. i samarbeid med lege tilføye det som er viktigst for din spesifikke diagnose.

Pris pr kort: kr 100,-.

Diagnosekortet kan bestilles ved å sende en epost til ffm@ffm.no

Eksempler på informasjon som kan lastes inn på kortet:

2. Lungeinfeksjoner må behandles raskt – helst forebygges.
Ikke bruk oksygen unødig.
3. Inntak av mat og medisiner må tilpasses energiomsetningen
i kroppen.
4. Immobilisering bør være kortvarig eller unngås.
Les mer på www.unn.no/nmk

Har du diagnose Dystrofia Myotonika?

Last ned Medisinsk informasjonskort Dystrofia Myotonika type 1 som NMK anbefaler at man tar med til legen og andre plasser der det er nødvendig.

Last ned diagnosebrosjyrer