Diagnosekort

Diagnosekort med viktig medisinsk informasjon som kan brukes ved skade, akutt hjelp eller operasjon.

Last ned gratis:  Diagnosekort FFM

FFM anbefaler at du i samarbeid med din lege/nevrolog skriver det som er viktigst for din spesifikke diagnose. Kortet kan du skrive ut og klippe til, og du kan selv få det laminert hvis ønskelig.

Kritisk informasjon til mobil, lommebok eller i vesken (på norsk og engelsk)

NMK-samarbeidet har utarbeidet kritisk informasjon for flere arvelige nevromuskulære sykdommer. Opplysningene kan du legge inn som nødinformasjon på mobilen, ha i lommeboka eller veska. Du kan sammen med legen din legge kritisk informasjon inn i kjernejournalen.

Hvorfor registrere kritisk informasjon?

Dersom du skulle komme opp i en akutt situasjon der du ikke er i stand til å gjøre rede for deg, kan registrerte opplysninger gi helsepersonell rask tilgang til viktig informasjon om deg.

NMK samarbeidet har i 2019 utarbeidet kritisk informasjon for følgende diagnoser (på norsk og engelsk):

Becker muskeldystrofi 

Charcot-Marie-tooths sykdom 

Duchenne muskeldystrofi

Dystrofia myotonica

Fascioscapulohumeral muskeldystrofi 

Hyperkalemisk periodisk paralyse 

Hypokalemisk periodisk paralyse

Limb girdle muskeldystrofi 

Malign hypertermi  

Spinal muskelatrofi

 

Har du diagnose Dystrofia Myotonika?

Last ned Medisinsk informasjonskort Dystrofia Myotonika type 1 som NMK anbefaler at man tar med til legen og andre plasser der det er nødvendig.

Last ned diagnosebrosjyrer