Periodiske paralyser

Periodiske paralyser (PP) er sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer som oftest kjennetegnes ved akutte anfall med lammelser eller muskelsvakhet. Muskelstivhet kan også forekomme.

 De mest kjente periodiske paralyser (PP) er hypokalemisk periodisk paralyse og hyperkalemisk periodisk paralyse.

Hypokalemisk periodisk paralyse skyldes lammelser som er utløst av et lavt kaliumnivå i kroppen. Hyperkalemisk periodisk paralyse skyldes lammelser som er utløst av et høyt kaliumnivå. Kaliumnivå kan måles i en blodprøve.

Andersen-syndrom er en sjelden sykdom med kombinasjon av hypo -eller hyperkalemisk paralyse. Ved denne tilstanden kan man få hjerterytmeforstyrrelse. Diagnosen kan også kjennetegnes ved spesielle ansiktstrekk.

I Norge er det ca. 50 personer med hypokalemisk-, og ca. 25 personer med hyperkalemisk periodisk paralyse.

Informasjon om diagnosen:

helsenorge.no