Nevropatier

Perifere nevropatier er samlenavnet på en gruppe diagnoser hvor sykdomsprosessen har sete i nerveledningen til musklene.
Charcot Marie Tooth (CMT) er den største av disse.  Les mer