Myasthenia Gravis (MG)

Myasthenia gravis (MG) er en nevromuskulær sykdom, hvor de aller fleste som får den kommer seg godt etter behandling med medikamenter. MG er en autoimmun sykdom der impulsoverføringen fra nerve til muskel er forstyrret. Dette betyr at musklene ikke blir stimulert slik de skal, og man blir sliten/trett. Slitenheten kan variere i løpet av døgnet. Typisk er at man kan føle seg frisk om morgenen, men utpå dagen merke vanskeligheter med for eksempel å snakke, å svelge, gå opp trappen, holde øynene åpne, å se klart og ikke dobbelt. Muskler som hører til bevegelsesapparatet, kaller vi skjelettmuskulatur. Disse musklene er viljestyrte. Vi kan bestemme oss for å utføre en bevegelse. MG rammer viljestyrt muskulatur i varierende grad, og både gutter og jenter i alle aldre kan få sykdommen. Mest vanlige symptomer er hengende øyelokk og dobbeltsyn. Muskulaturen i nakke, armer og ben kan også bli berørt av MG. Noen av de som har MG får problemer med svelging og snakking, og noen kan oppleve at pustemuskulaturen blir berørt. Alvorlighetsgraden ved MG varierer.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen MG er først og fremst klinisk, dvs. legen må fatte mistanke og bekrefte den via standard tester: taletest, elevasjonstest, ptosetest etc., elektrofysiologiske tester og blodprøver med påvisning av antistoffer. Alle testene utføres i sykehus hos nevrologer.

Hvordan utvikler sykdommen seg?

MG er sjelden hos barn i Norge, det vanligste er at man får sykdommen senere i livet. Det er veldig forskjellig fra person til person hvordan sykdommen utvikler seg, og det kan også variere hos den enkelte. En kan føle seg bedre i perioder, for så å føle seg dårligere. Symptomene forverres ved alle former for stress, både fysiske og psykiske. Hormonelle forandringer hos kvinner/jenter (menstruasjon, eggløsning, amming) kan også påvirke symptomene enten som forverring eller bedring. Hos noen er myasthenia gravis en følge av tymom, en svulst i thymus, som er en kjertel som ligger bak brystbenet.

Kritisk informasjon om MG

Last ned her: Myasthenia gravis kritisk informasjon 2020

Å leve med sykdommen

Det mest vanlige symptomet på MG er at man føler trettbarhet, man må derfor passe på så man ikke sliter seg ut. Trening i samråd med lege/fysioterapeut er viktig for å opprettholde muskulaturen. Noen medisiner kan forverre sykdommen, så det er viktig å informere legen sin om diagnosen. Informer også om sykdommen hvis du er under annen behandling eller skal opereres.

Last ned diagnosebrosjyre (FFM 2016)

Lenker til andre nettsider som omhandler MG:

Muskelsvindfonden er en medlemsforening i Danmark.

Europeisk Myasthenia-gravis nettverk

Informasjonsmateriell, litteratur

Forskningsartikkel om MG fra 2008