Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Mitokondriemyopatier

Mitokondriemyopatier er en gruppe sjeldne arvelig nevromuskulære sykdommer. Sykdommene karakteriseres ofte av muskelsvakhet, muskelsmerter ved anstrengelse, og økt trettbarhet. Ved mitokondriemyopati klarer ikke muskelcellene å produsere nok energi. Dette kan også ramme andre energikrevende organer som hjernen, hjertet, lever, beinmarg, syn og hørsel slik at personer med mitokondriesykdommer ofte har symptomer fra flere organer. Hvis det i hovedsak er muskulaturen som er rammet kaller vi det mitokondriemyopati. Mitokonriene i cellene har eget arvestoff (DNA) som koder for en del av proteinene (enzymene) som medvirker til energi produksjonen i cellene.

Informasjon om diagnosen (Nevromuskulært kompetansesenter 2016)

Les mer hos Frambu

Click to listen highlighted text!