Mitokondrie-nevrogastrointestinal encephalopati

Mitokondrie-neurogastrointestinal encefalomyopati (MNGIE) er en sjelden og spesiell variant av mitokondriesykdom. Tilstanden har tidligere blitt omtalt som intestinal pseudoobstruksjon, okulogastrointestinal muskeldystrofi og mitokondrie encefalomyopati med polyneuropati, oftalmoplegi og pseudo-obstruksjon.

Les mer hos Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser