Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Mitokondrie-nevrogastrointestinal encephalopati

Mitokondrie-neurogastrointestinal encefalomyopati (MNGIE) er en sjelden og spesiell variant av mitokondriesykdom. Tilstanden har tidligere blitt omtalt som intestinal pseudoobstruksjon, okulogastrointestinal muskeldystrofi og mitokondrie encefalomyopati med polyneuropati, oftalmoplegi og pseudo-obstruksjon.

Les mer hos Frambu

Click to listen highlighted text!