Metabolske muskelsykdommer

Metabolske muskelsykdommer er sjeldne, arvelige nevromuskulære sykdommer som skyldes genetiske defekter i enzymer som er involvert i muskelcellenes stoffskifte. Det kan enten
være omsetningen av karbohydrater (sukker), fett eller energiproduksjon i mitokondriene i cellene. Sykdommene fører til for liten produksjon av energi i muskulaturen.

Les mer :  Nevromuskulært kompetansesenter