Kennedy’s sykdom

Bulbær og spinal muskel atrofi (Kennedy’s sykdom) er en X-bundet recessiv trinukleotid polyglutamin sykdom forårsaket av en CAG ekspansjon på androgen receptor genet på kromosom Xq11-12.

Informasjon om diagnosen:

legehandboka.no

rarediseases.org

www.kennedysdisease.org