Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier (HMSN)

Underdiagnose av nevromuskulære sykdommer.

Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) er den vanligste formen for arvelig nevropati og inndeles igjen i flere undergrupper. Det finnes to hovedtyper av CMT, type 1 og 2. CMT kjennetegnes av nedsatt muskelkraft, følesans og leddsans i føttene og delvis hender og armer.

Les mer på frambu.no