Guillain Barre (AIDP)

Guillain-Barrés syndrom er trolig en autoimmun sykdom. Immunsystemet er kroppens forsvar mot infeksjon av bakterier og virus. Når du får en infeksjon, angriper antistoffer bakteriene og dreper dem. Ved Guillain-Barrés syndrom begynner egne antistoffer å angripe eget nervesystem ved en feiltagelse. Det kan skje med personer i alle aldre, men det synes å være litt vanligere hos menn og gutter.

Hos mange opptrer Guillain-Barrés syndrom få uker etter en infeksjon, som for eksempel en lungebetennelse eller omgangssyke (gastroenteritt). Guillain-Barrés syndrom har også vært knyttet til Zika-viruset de siste årene. Det kan også være en sjelden komplikasjon til covid-19 infeksjon.

Informasjon om diagnosen:

helsenorge.no

legehandboka.no