Dermatomyositt

Dermatomyositt er en alvorlig revmatisk sykdom som angriper hud og muskler. Symptomene utvikler seg gradvis. Tilstanden er sjelden.

Informasjon om diagnosen:

helsenorge.no

nhi.no