Amyotrofisk lateral sclerose (ALS)

Diagnoseinformasjon på  helsenorge.no
 
 

Brosjyren er utarbeidet av lege, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Freddy Olden blogger om hvordan et liv med ALS kan leves.

Film

22 år med ALS – en selvbiografisk dokumentarfilm.  Birger Bergmann Jeppesen  deler sine tanker og erfaringer om å leve med ALS.

Brukererfaringer

6. juli 1999 er min D-dag. Da kom bekreftelsen jeg fryktet: jeg hadde ALS. Vigdis Karlsen beskriver sin opplevelse av å få ALS 54 år gammel.

Lenker til andre nettsider som omhandler ALS:

ALS Norge

Alltid litt sterkere (organisasjon)

Socialstyrelsen er en statlig myndighet under Socialdepartementet i Sverige.

Muskelsvindfonden er en medlemsforening i Danmark.

ALS gruppe Danmark er en gruppe medlemmer i Muskelsvindfonden, som har dannet en egen arbeidsgruppe/medlemsgruppe.

ALS-kompendium kan bestilles ved å sende e-post til: sun@haraldsplass.no