Amyotrofisk lateral sclerose (ALS)

Les informasjon om diagnosen på:  
 
 

Brosjyren er utarbeidet av lege, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Brukererfaringer

22 år med ALS – en selvbiografisk dokumentarfilm.  Birger Bergmann Jeppesen  deler sine tanker og erfaringer om å leve med ALS.

Freddy Olden blogger om hvordan et liv med ALS kan leves.

6. juli 1999 er min D-dag. Da kom bekreftelsen jeg fryktet: jeg hadde ALS. Vigdis Karlsen beskriver sin opplevelse av å få ALS 54 år gammel.

Lenker til andre nettsider som omhandler ALS:

ALS Norge

Alltid litt sterkere (organisasjon)

Socialstyrelsen er en statlig myndighet under Socialdepartementet i Sverige.

Muskelsvindfonden er en medlemsforening i Danmark.

ALS-kompendium kan bestilles ved å sende e-post til: sun@haraldsplass.no