Alfabetisk diagnoseliste

ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer.