Alfabetisk diagnoseliste

ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2014

 

FFM 40 år