Ine

Ine er ei jente på 6 år som startet i 1. klasse høsten 2014. Foreldrene opplever at de har blitt tatt godt imot og at skolen er genuint interesserte i å bidra til at Ine får en god skolehverdag.

Nora 8 år

Nora går i 3 klasse på en barneskole i Os kommune.  Hun kan gå korte avstander innendørs. Det er vanskelig for henne å gå ute og over lengre avstander. Nora bruker derfor … Les mer >>

Oda

Oda fra Trondheim er 13 år og går i 7 klasse. Hun har personlige assistenter som er ansatt i Uloba. Assistenten kommer hjem til henne hver morgen hvor hun får hjelp til morgenstell og pustehjelp. På skolen har Oda rett til spesialpedagogisk hjelp tilsvarende 9 timer i uken. Disse timene er fordelt utover hele uken hvor Oda jobber sammen med en spesialpedagog.

Mariell

En ny start for Mariell Mariell er 22 år og vokst opp i Tromsø. Der har hun gått i barnehage og på barne- og ungdomsskole.  Siden Mariell er gående og … Les mer >>

Lene

Lene forteller at hun tidlig i skoleløpet var klar over at hun ikke var som sine jevnaldrende. Foreldrene hennes var svært opptatt av at hun skulle få den hjelpen hun trengte. 

Habiliteringstjenesten for barn (HABU)

HABU tilbyr en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak for barnet. Målgruppen for HABU er barn som har en funksjonshemming.
HABU kan utrede hvilke behov barnet har før det begynner på skolen.

Individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan (IOP)

To viktige verktøy for å få på plass en god skolehverdag. Fordelen med å ha en IP er at fagfolk knyttet til barnet samles med jevne mellomrom i en ansvarsgruppe. Da er det vanskeligere for den enkelte enhet å fraskrive seg ansvar, og fagfolk får et helhetlig bilde av behovene til barnet og familien. Ansvarsgruppemøter er et fint verktøy for å få et helhetlig tjeneste tilbud, slik Nora har fått i forhold til assistanse hjemme og på skolen.

Hjelpemidler

Ine og de andre barna i brosjyren har fått tilgang til hjelpemidler som bidrar til å lette hverdagen og skolegangen. Regelverket skiller mellom læremidler og hjelpemidler.

Habiliterings- og rehabiliteringsopphold

Frambu og Beitostølen tilbyr habiliteringsopphold hvor man kan få møte barn og ungdommer fra hele landet. På habiliteringsopphold får både barn og foreldre nyttig inspirasjon og kunnskap som kan gjøre det enklere å takle hverdagen hjemme. Sjekk ut nettsidene deres dersom dette er noe som kan være aktuelt for deg eller noen i din familie.