Reiseartikkel fra 2006

Styret i FFM avd. Telemark hadde enda en gang lagt ned et godt stykke arbeid med å innhente midler til denne turen. Uføre er jo ikke kjent for å motta … Les mer >>

Reiseartikkel fra 2005

Foreningen for Muskelsyke i Telemark tilbød i 2005 å forlenge sommeren med 14 dager for medlemmene – 5.-19. oktober. 10 muskelsyke pluss familie og personlige assistenter dro fra Gardermoen til … Les mer >>