Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Bli medlem

Gjennom å bli medlem støtter du vårt arbeide for en bedre tilværelse for muskelsyke personer og deres familier.

Vi jobber med kompetansemiljøene innenfor muskelsykdom i Norge og er også med i det internasjonale arbeide for muskelsyke.

Som medlem vil du blant annet motta tidsskriftet Muskelnytt fire ganger årlig (ett til hver husstand). Vi arrangerer fagseminarer og har et godt utviklet likepersonsapparat. 

Som medlem i FFM får du :

  • Informasjon om muskelsykdommer generelt og om din diagnose spesielt
  • Tidsskriftet Muskelnytt med nyttig informasjon og foreningsstoff fire ganger i året
  • Tilbud om kurs, informasjonsmøter og sosiale sammenkomster
  • Tilbud om å treffe andre i samme situasjon
  • Mulighet til å arbeide aktivt for dine interesser regionalt og/eller nasjonalt.
  • Noen som jobber aktivt for deg

Medlemskategorier

Hovedmedlemkr 350,-
Husstandsmedlem (på samme adresse som hovedmedlem)kr 50,-
Støttemedlem (for deg som ønsker å støtte FFM uten deltagelse )kr 375,-
Abonnementkr 400,-

Du kan ta kontakt med foreningen på telefon: 403 290 09 for nærmere informasjon, eller åpne innmeldingskjemaet ved å klikke på knappen under.

Fra 1/7 og ut året koster hovedmedlemskapet kr 175,-

Andre fordeler :

HOTELLAVTALER

FFO har hotelIavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels. 
Foruten et samarbeid om pris, har avtalene en intensjon om å gjøre hotellene mer tilgjengelig for funksjonshemmede og kronisk syke. 
Avtalene er landsdekkene og gjelder for FFOs medlemsorganisasjoner, fylkeslag, tillitsvalgte, ansatte i FFO og besøkende til FFO.

les mer om avtalene her på nettsiden til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Click to listen highlighted text!