Nasjonal innføring av e-resept

Helsedirektoratet arbeider med å innføre e-resept over hele landet. Dette vil øke pasientsikkerheten
ved at man reduserer faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av
legemidler. Dette sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet