FFM Landsmøte 2012 og Muskeldager

FFM ønsker velkommen til Landsmøte og Muskeldager 2012 på Gardermoen.

Informasjon om Landsmøtet 2012

Landsmøtet starter kl.  10.00 lørdag 12. mai og forhandlingene varer frem til kl 13.00 samme dag.

Sted:
Muskeldagene og Landsmøtet 2012 skal være på Clarion Hotel Oslo Airport. Mer informasjon om hotellet kan du finne her: http://www.clarionosloairport.no/

Det er mulig å ankomme hotellet fredag 11.mai – men da må dere bestille hotellrom fra fredag til lørdag og selv dekke kostanden med dette.

Delegatfordelingen er som følger:
Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan møte på landsmøte som observatører uten tale og forslagsrett.
Fylkesforeningene og FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:
– 2 delegater for de første 200 medlemmer
– 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer deretter.
Fylkesforeningene og FFMU må ha levert revidert årsregnskap og årsberetning innen utgangen av april, for å ha stemmerett.
Likemannsutvalget, Redaksjonskomitéen og Kontrollkomitéen kan møte med 1 observatør hver. Disse observatørene har tale og forslagsrett.
Sentralstyret møter som observatører med tale og forslagsrett.

Muskeldagene finner sted samme helg. Denne gangen tilbyr vi følgende kurs:

  •  kursadministrasjon

Kurset er en innføring i det nye kursadministrasjonssystemet som FS begynner å bruke fra i år som alle medlemsorganisasjonene også er nødt til å ta i bruk når de melder inn kurs.  Alle som deltar må ha med PC.
Kurset  varer fra 12. – 13. mai. Programmet er lagt opp til at man kan være med på både kurs og landsmøtet.
Både delegater til landsmøtet og medlemmene for øvrig blir invitert til å delta på kurset.

Last ned innkalling her

Last ned påmeldingsskjema

Da ser vi frem til å møte dere på Landsmøtet og Muskeldagene 2012

En sjelden dag 2012

150 deltakere fra brukerorganisasjoner og ulike fagmiljø var 29. februar samlet for å markere ”En sjelden dag 2012”. På linje med andre europeiske land satte Helsedirektoratet sjeldne og lite kjente tilstander på dagsorden på skuddårsdagen.

Med ulike vinklinger ble sjeldne og lite kjente tilstander satt lys på. Under overskrifta ”Nytt om organisering av sjeldenfeltet” ble det, ikke overraskende, stor diskusjon rundt framtidige tilbud ved kompetansesentrene. Med Helse og omsorgsdepartementet til stede ble det, i kraftige ordelag, uttrykt forventninger til snarlig avklaring rundt framtidig organisering.

Les mer på FFOs nettside www.ffo.no

Jungelhåndboka 2012

Årets utgave av den populære Jungelhåndboka blir sendt i trykken i disse dager, men kan bestilles allerede nå. I tillegg til juridiske oppdateringer har boka for 2012 fått nytt design.

Jungelhåndboka er beregnet for bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. Det er også mulig å laste ned Jungelhåndboka 2012 fra nettsiden til Rettighetssenteret – www.rettighetssenteret.no.

 

 

Vil bytte ut hjelpestønad og omsorgslønn

Kaasa-utvalget foreslår i sin utredning å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad som ikke kan kombineres med full lønn eller pleiepenger.

For foreldre med de mest krevende omsorgsoppgavene vil omleggingen kunne få dramatiske økonomiske konsekvenser.

Les mer om dette på FFOs nettsider www.ffo.no

BufDir inviterer til dialogseminar

Levekår og livssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne er tema på et dialogseminar som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer til i Oslo 8. mars.

Påmeldingsfristen er 1. mars.

Les mer på nettsiden til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon www.ffo.no.

Praksisplasser for fysioterapeuter i fare

FFO melder på sine nettsider at helse- og omsorgsdepartementet foreslår å avvikle Helsedirektoratets plikt til å sikre at nyutdannede fysioterapeuter får en praksisplass.

HOD vil erstatte denne plikten med å etablere en ventelisteordning. En dårlig løsning, mener FFO.

Les mer om denne saken på

www.ffo.no

Disputas om arvelige ataxier

Overlege Jeanette Koht ved Ullevål sykehus, Nevroligisk avdeling, avlegger sin disputas om om arvelige ataxier på Ullevål sykehus fredag 9. mars kl 13.15.

 Tittel for avhandlingen er: Arvelige ataxier, epidemoligisk og genetiske studier i en norsk populasjon.

"Målet ved studien var å finne hyppigheten av arvelige ataxier i Norge og kartlegge hvilken genfeil som kunne forklare disse sykdommene", heter det i en pressemelding.

Interesserte kan møte opp på Ullevål sykehus og få med seg avhandlingen.

En sjelden dag

Helsedirektoratet setter sjeldne og lite kjente tilstander på dagsorden på skuddårsdagen.

I likhet med andre europeiske land setter Helsedirektoratet sjeldne og lite kjente tilstander på dagsorden på skuddårsdagen.
    
Konferansen blir avholdt i Auditoriet i Helsedirektoratet onsdag 29.februar fra kl 10.00-16.00.
Sted: Auditoriet i Helsedirektoratet, Universitetsgata 2
Tid: Onsdag 29.februar kl 10.00-16.00

Konferansen er gratis, og åpen for fagfolk, personer med sjeldne tilstander og deres pårørende.

Helsedirektoratet dekker reiseutgifter for inntil 2 representanter for brukerorganisasjoner for sjeldne tilstander. Andre brukere/pårørende uten organsisasjonstilknytning kan ta direkte kontakt for videre avklaring. Alle flybilletter må bestilles via vårt reisebyrå, og vi ber de som vil benytte seg av dette til å ta kontakt med Kjersti Halvorsen i Helsedirektoratet på telefon 800 41 710 eller 24 16 35 72.

Brukerorganisasjonene og de nasjonale kompetansetjenestene inviteres også til å ha stand.

Bindende påmelding gjøres på epost: sjelden@helsedir.no, eller på telefon 800 41 710/24 16 35 72
Vi håper mange vil være med på å markere denne dagen.

På grunn av strenge sikkerhetsrutiner ber vi de som kommer å beregne god tid, og at legitimasjon medbringes.