Nedsatt funksjonsevne? Nye stipendordninger.

Nye stipend for skoleåret 2011-2012 for elever og studenter med nedsatt funksjonsevne.

Fra undervisningsåret 2011–2012 kan du som har nedsatt funksjonsevne og som ikke kan arbeide ved siden av utdanningen, få mer i støtte og få støtte for en lengre periode av undervisningsåret enn tidligere. Dette er et resultat av lang tids politisk arbeid fra Unge funksjonshemmede. Nå er det viktig at informasjonen om disse ordningene spres til flest mulig som kan ha rett på dem, for å sikre at flest mulig får sjansen til å ta høyere utdanning.

Hvem gjelder ordningen for

Ordningene gjelder deg som går i høyere og annen utdanning (ikke går i vanlig videregående opplæring), og som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. For å få støtte i 12 måneder og ekstra stipend, er det et krav at du ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene.

Slik søker du

Du søker om støtte fra Lånekassen på vanlig måte (logg inn på søknaden fra lanekassen.no). Du får ikke spørsmål om du har nedsatt funksjonsevne i søknaden. Du dokumenterer selv i etterkant. Send inn dokumentasjonen, så vurderer Lånekassen om og eventuelt hvilke(n) ordning(er) du har rett til.

Siste frist for å sende inn dokumentasjonen er 15. november for høsten 2011 og 15. mars for våren 2012.

Les mer på lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne.

Skriv ut brosjyrer

På nettsidene til Lånekassen finner du også en brosjyre, Se lanekassen.no/brosjyrer.

Brukerutvalget diskuterte virksomhetsstrategi

NAVs virksomhetsstrategi er et dokument som forteller hva NAVs gjennomgående fokusområder i det daglige skal være i årene fremover. Dette var tema på brukerutvalgsmøte i NAV 10. juni.

Fokus på brukerne og brukermedvirkning ligger an til å bli et sentralt element i virksomhetsstrategien.

– Fra FFOs side har vi vært opptatt av at NAVs ledelse og ansatte i større grad må venne seg til å se brukerne som en del av egen organisasjon, istedenfor nærmest som kunder som henvender seg i skranken i en hvilken som helst servicebedrift. Først når brukerne involveres og tas med i organisasjonens daglige drift og utvikling vil resultatene bli fullt ut tilfredsstillende. Dette understreket vi også på brukerutvalgsmøte, sier Stian Oen, rådgiver i FFO på www.ffo.no.

FFO har for øvrig tidligere etterlyst å bli tidligst mulig involvert i NAVs arbeid med den typen overordnede plandokumenter som virksomhetsstrategien er et eksempel på.

Brukerundersøkelse på det jevne
På brukerutvalgsmøtet ble også funnene fra “Personbrukerundersøkelsen” gjennomført i vår presentert. Undersøkelsen viser i all hovedsak en liten bedring av brukertilfredsheten i NAV sammenlignet med de foregående årene. Det gjenstår imidlertid fortsatt et forbedringspotensial før NAV er tilbake på nivået i 2008.

– Dette kan nok i stor grad henge sammen med at den kanskje aller mest organisatorisk utfordrende perioden i NAV-reformen var i 2008 og 2009, med etablering av et stort antall NAV-kontorer i landets kommuner, tror Oen.

Han fastslår imidlertid at NAV fortsatt har et stykke å gå før brukertilfredsheten er på et nivå det går an å si seg fornøyd med.

– Denne grunnholdningen opplever vi også at NAV har, noe vi selvsagt er fornøyd med. Det er når NAV og brukerne ser likt på de overordnede utfordringene de gode resultatene kan oppnås.

Andre saker
Andre saker som ble diskutert på brukerutvalgsmøtet var situasjonen på bilområdet, NAVs situasjon etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, samt NAV-direktørens utspill om urealistiske forventninger blant NAVs brukere.

Å flytte fra hus til leilighet

Jeg vil fortelle litt om prosessen med å flytte fra hus til leilighet med rullestol

Jeg har diagnosen Limb Girdle, og har etter hvert blitt såpass avhengig av rullestolen min at det ikke lenger fungerer å bo i et stort hus med to etasjer og to mål hage. Jeg slet lenge for å få assistent, det tok meg 5 års kamp med den kommunen jeg bor i for å få 7 timers hjelp i uken. Selv det fungerer dårlig, all den stund jeg kaver og stanger i karmer og skapdører, og sliter med det meste.

En natt jeg ikke fikk sove for 1 års tid siden surret jeg meg inn på eiendommer på Finn.no, og så at det var en leiegård under bygging i Askim, byen jeg flyttet fra for over 40 år siden. Jeg fikk prospektet, dro ned og kjøpte leilighet på stedet, toppleilighet i 5. etg, garasje i kjeller og smekk i sentrum med alt i rulleavstand. Så søkte jeg prosjekteringstilskudd fra Husbanken og tok kontakt med byggets arkitekt og entreprenør. De har vært utrolig imøtekommende og hjelpsomme, og jeg får nå en leilighet som er totalt skreddersydd for meg slik jeg har det nå, og slik jeg kommer til å få det etter hvert. De var lykkelige over at jeg tok kontakt mens alt fortsatt var på tegnebrettet, det har gjort at jeg slipper å rive ned halve leiligheten i etterkant for å få en fornuftig løsning.

Jeg er kanskje mer enn ualminnelig interessert i prosjektering og tekniske løsninger som også er praktiske og pene å se på. Det er en ufattelig mengde løsninger som ser fikse ut, men som ikke funker i dagliglivet. Det er blitt så lett å orientere seg, hvis du googler på hev/senk garderobe finner du en garderobestang som kan senkes ned – fabelaktig for meg som ikke kan løfte armene lenger. Det betyr at jeg får utnyttet hele skaphøyden med kurver og hyller nederst og alle hengegreier på toppen. Alternativet er å henge alt nederst og si farvel til alle hyllene på toppen. Dette er ikke noe som er prisforhandlet fra Hjelpemiddelsentralen, så når jeg vinner i Lotto skal jeg investere i slikt system. Inntil videre får jeg be assistenten ta ned det jeg trenger.

Det blir rart å skulle flytte – forhåpentligvis for siste gang. Men jeg tror mange av oss har godt av å gå gjennom alt vi samler rundt oss med jevne mellomrom. Biblioteket på hjemstedet ble veldig glade for 8 poser med bøker, og nå går jeg gjennom alt for 2. gang. Møbler skal selges, bilder gis bort, jeg skal ned til et enklere og mer oversiktlig liv. Og forhåpentligvis med samme glede og hygge rundt gode måltider slik det her vært her oppe i 14 år. Nå sovner kanskje ikke vertinnen midt i middagen, siden jeg får et fullt funksjonelt hc-kjøkken!

Innflytting i november/desember 2011 – fortsettelse følger!

Hilsen Vibeke Aars-Nicolaysen

Rettighetsfesting av BPA i 2012

I stortingets behandling av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester den 14. juni har Stortinget vedtatt å komme med lovforslag til rettighetsfesting av BPA:

I vedtaket heter det:
"Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag."

Videre lovet regjeringen at vedtaket fra Stortinget skulle følges opp, og at det nye lovforslaget om rett til BPA vil komme i løpet av 2012.

Les Stortingets innstilling her:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-424/2/

Ny portal: Helsenorge.no, den offentlige helseportalen

Helsenorge.no er en veiviser til den helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Informasjonen på helsenorge.no kommer fra ulike organisasjoner. Hver enkelt organisasjon som leverer informasjon til helsenorge.no har ansvar for at innholdet er oppdatert og holder høy faglig kvalitet.

Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør for helsenorge.no.

Informasjonen i helsenorge.no er utelukkende informasjon av generell karakter og erstatter ikke personlig kontakt mellom pasient og helsepersonell. Dette gjelder både innhold og ressurser som er åpent tilgjengelig, og innhold som krever personlig pålogging.

Regjeringen snur i BPA-saken

VG melder at de rødgrønne partiene i Stortinget overkjører egen regjering og tvinger gjennom rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse i sin behandling av ny helse- og omsorgslov.

Dette vil i første omgang gjelde de såkalt tyngste brukerne, dvs de som har størst assistansebehov.

Det betyr at det vil komme et pålegg fra Stortinget til regjeringen om å fremme et eget lovforslag om BPA som en rettighet for de tyngste brukerne.

– Dette er en stor og viktig seier for funksjonshemmede i Norge, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til VG Nett.
– Det viktigste nå er at regjeringen jobber raskt, slik at Stortinget kan behandle dette i høst.
På vegne av funksjonshemmede-bevegelsen i Norge har vi ett ønske: At dette skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2012, sier Jarl Ovesen.

Aktiv Uke i år er for ungdom fra 15-35 år

Sted: Hove på Tromøya cirka 11 km utenfor arendal.
Leiren blir i uke 32, fra 8 -12 august, påmeldingsfrist er 5. juli

Aktiv Uke 2011

Vil finne sted på Hove Leirsenter. Det ligger idyllisk til ved sjøen på Tromøya, 11 km utenfor Arendal sentrum. De har over 500 sengeplasser fordelt på 25 bygg. Leirsenteret er tilrettelagt rullestolbrukere.

I området er det en flott sommerfuglpark som også har slanger og øgler. Området har flotte badestrender, turstier, gressletter for lek og moro, fotballbane og sandvolleyballbaner med mer Det er også muligheter for å prøve kajakk og kano.

Pga store utskiftninger i Aktiv Uke-komiteen har vi dessverre kommet sent i gang med planleggingen. Vi vil dog virkelig forsøke å få til en leir siden mange har etterspurt det og gleder seg. Endelig dato for påmelding vil bli 1 juli.

Egenandel er satt til kr 1500,- per deltaker. 100,- ekstra hvis man ønsker å låne sengetøy der. Dyne og pute er der dog, så man kan ta med eget sengetøy.

Ta kontakt for mer info/påmelding:
Ingebjørg Larsen Vogt

Fagkonferansen 2011 – Nevromuskulære sykdommer

Tidspunkt fra:10.10.2011 10:00 til:11.10.2011 16:00, Sted:Radisson Blu Hotell, Tromsø. Søknadsfristen til Brukeropplæringtilbud om nevromuskulære sykdommer er 1. juli 2011

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) er et nasjonalt kompetansesenter og brukeropplæringstilbudet er åpent for deltakere fra hele landet på like vilkår.

NMK arrangerer Fagkonferanse 10.- 11.oktober i Tromsø. Fagkonferansen vil ha fokus på MESTRING.

Brukeropplæring integrert i fagkonferansen.

Fagkonferansen er også tilbud som eget brukeropplæringstilbud til personer over 18 som selv har arvelig nevromuskulær sykdom eller er pårørende.Det er eget påmeldingsskjema til Brukeropplæringsparallellen og det er et arrangement på lik linje med andre lærings og mestringstilbud.

Mer informasjon og påmeldingsskjema: Nevromuskulært kompetansesenter