Likemannsutvalget i FFM inviterer til to kurs høsten 2011

Gründerkurs 26-29. september på Park Inn på Gardermoen, påmeldingsfrist er 1.september.
Likemannskurs 4 – 6. november på Park Inn på Gardermoen for for de som allerede er en likemann, og for de som ønsker å bli det, påmeldingsfrist er 9.oktober

Ønsker du å søke prosjektstøtte eller støtte til aktivitet? – Søknadsfrist 15. september 2011

Følg søknadskriteriene ved å klikke på "Erik Allums legat" eller "Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer" som du finner til venstre på denne siden. Husk å sjekke om prosjektet/aktiviteten er i samsvar med vedtektene. Fylkesforeningene oppfordres til å søke legatmidler.
Med vennlig hilsen
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Tone I. Torp
Daglig leder
95 16 48 48, torsdager

Frokostseminar i FFO

FFO avholdt frokostseminar den 22.juni, hvor lanseringen av rapporten "Et arbeidsliv for alle? – Arbeidsliv og funksjonshemmede – hva er problemene i praksis?" sto i fokus.

Stolthetsparaden 2011

Årets stolthetsparade, den femte i rekken, ble gjennomført i Oslos gater lørdag 18.juni, under mottoet «Stolt – Sterk – Synlig».

FFM lotteriet

Til orientering så er årets lodd som kommer i postkassen i disse dager til inntekt for Aktiv uke 2012.
(Ved en feiltagelse står det 2011 på loddene)

Chain of Trust prosjektet – hva er ditt syn på telehelse?

Chain of Trust-prosjektet startet januar 2011. Prosjektets mål er å undersøke brukernes syn på telehelse. I hele Europa kartlegges pasienters, legers, sykepleieres og farmasøyters erfaringer med telehelse. Prosjektet skal undersøke hvordan holdninger til telehelse har endret seg og hva som hindrer tillit til og aksept av denne formen for helsetjeneste.