Stiftelsen Sofie Minde – Stipend til bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- eller masternivå

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede tar høyere utdanning. Dette søkes oppnådd gjennom etablere stipendordning for å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som ønsker å ta utdanning på bachelor- og masternivå. Stipendiene utlyses årlig i perioden 2008 til 2012 med søknadsfrist i september.