Innsparinger rammer brukerne

Varsel om økonomiske innstramninger ved hjelpemiddelsentralene vil være hovedsak på NAVs brukerutvalgsmøte på hjelpemiddelområdet 8. september.

Bygg for alle

På Bygg for alle finner du informasjon om tilgjengeligheten i publikumsrommene i de fleste offentlige bygg som Statsbygg forvalter. Du kan se detaljer om de enkelte lokaler, og om mulige hindringer på veien til besøksmålet.