Informasjon om “å late vannet”

Bare pisspreik prosjektet kan tilby orientering om prosjektet eller forelesning om teamet "å late vannet". Prosjektet er i regi av Foreningen for Muskelsyke og finansiert av Extrastiftelsen. Å spre våre erfaringer til fylkesforeningene eller andre foreninger er kostnadsfritt.

WCAG 2.0 – retningslinjene i norsk oversetting

WCAG 2.0 regnes som det viktigste referansedokumentet for tilgjengelige nettsteder. Det benyttes av utviklere over hele verden. At vi nå har en norsk oversetting, vil gjøre innholdet mer forståelig for utviklere og andre.

Møte i kontaktforum i HOD

Kontaktforum for brukere av Helsetjenesten hadde sitt første møte etter sommerferien 15. september. Første sak på dagsorden var samarbeidsavtaler mellom regionale helseforetak og kommunene.

Familie fikk medhold om rullestolbil i Trygderetten

Etter fire års kamp fikk en familie nylig medhold i Trygderetten om tildeling av rullestolbil. Nå vurderer NAV å se på regelverket for tildeling av rullestolbiler med heis og rampe på nytt. En regelendring vil også bli lagt fram for Stortinget i høst.