Rapport fra Sjeldendagen

På Frambus nettsider ligger det nå rapport fra Sjeldendagen 2022.      Det var enn kombinasjon av fysisk og digitalt møte.  Helseminister Ingvild Kjerkol holdt innledningsinnlegg. Les mer på Frambus … Les mer >>

Nyhetsbrev fra ERN

European Reference Network (ERN)  er et europeisk referansenettverk for sjeldne nevromuskulære diagnoser. EMAN, NMK og Frambu har nå blitt medlem av organisasjonen. Fordi de enkelte diagnosene er sjeldne er det … Les mer >>

LNTBUs ungdomskonferanse 2022

Den planlagte ungdomskonferansen ble avlyst i november 2021. Nå inviterer Landsforeningen for nyrepasienter og transplantertes Barn og Ungdom til konferanse om “Pandemiens konsekvenser for unge funksjonshemmede og kronisk syke.” Sted: … Les mer >>