FFM i media? Tre redaktører på et brett

På Foreningen for muskelsykes landsmøtehelg søndag var fokus på media. Utgangspunktet var at lokallagene våre har etterlyst mer synlighet for foreningen.

Vi var så heldig å kunne ha redaktør fra lokalavisen Ås avis, Henrik Christie, vår egen redaktør for Muskelnytt, Bernt Roald Nilsen og pensjonert redaktør og avtroppende leder for foreningen, Patricia Melsom samlet under et. Dette gjorde at vi fikk tre perspektiver som utfylte hverandre godt.

Besøk fra lokal avis og media fra FFMs perspektiv

Henrik Christie holdt foredrag hvor han fortalte om hvordan lokalaviser arbeider. Det viktigste for dem er naturligvis hva som skjer lokalt. Mindre, aktuelle saker får gjerne innpass hos dem. Enkelte saker er av større betydning og relevans, og da kan man oppleve av de blir delt av andre lokalaviser, eller at de til og med blir plukket opp av riksdekkende medier. Ekstra gøy var det å se at han trakk frem to eksempler fra Muskelnytt med personlige historier, som han mente var vel så relevante for lokalpressen.

Patricia snakket om media og publisitet sett fra foreningens ståsted. Det er ikke alltid så lett å komme gjennom med en pressemelding, men vi ser at saker gjerne lettere kommer frem om de har en personlig vinkling. Dette kunne både Henrik Christie og Bernt Roald Nilsen bekrefte. Bernt Roald sa at de ønsker tips om personer som er villig til å dele personlige historier og erfaringer i Muskelnytt. Redaksjonen ser at dette er noe som er viktig og engasjerer medlemmer. Disse sakene er da også gjerne de som vil være aktuelle for lokalpressen. Henrik Christie sa at det gjerne er enkelt å vinkle dem til en nyhet av lokal aktualitet.

Husk også at man ikke nødvendigvis må skrive selv. Er saken viktig nok og relevant, kan en journalist plukke den opp, og det er da den personen som skal sette ord på det.

Besøk av Torstein Lerhol

Også må vi ikke glemme Torstein Lerhols foredrag på lørdag om å “Bjuda på.” Han har vært med på mye og uttalt seg i media, på det han sa var på godt og vondt. Ikke alle utspill og oppslag har han vært like fornøyd med selv i ettertid, men jeg tror ikke han angret heller. Det handler om å lære og utvikle seg, og det har bidratt til at han kommet dit han er i dag. I dag holder han foredrag og har hatt en rekke presseoppslag, i tillegg til å drive BPA-firma. Han er med å bryte ned barrierer, tabuer og synliggjøre det å leve med funksjonsnedsettelser.

Så må man vurdere hvor ens egne grenser går, og hvor mye man er villig til å “Bjuda på.”