Muskelnytt nr 2 – 2024

S-4 KAN VIRKELIG KVINNER FÅ DUCHENNE?
Heidi Anker Sveum levde et halvt liv i uvisshet.
S-6 HVORFOR TAR GODKJENNING LANG TID?
Arvid Heiberg om nye Duchenne-medikamenter.
S-9 HVORDAN SKAFFE SEG SMARTERE BOLIG?
Teknologien åpner for nye muligheter i smarte hus.
S-14 HELT NYTT STYRE OG NY LEDER FOR FFMU
FFMU byttet ut nesten hele styret sitt på Årsmøtet.
S-16 MYE FUNGERER FORTSATT HELT UTMERKET
Rolf Ambjørnsen er åpenhjertig om sin egen hverdag.
S-20 HVA BETYR DEN NYE OPPLÆRINGSLOVEN?
Les om de viktigste endringene for alle muskelsyke.
S-26 BRUKER DU AV1-ROBOTEN TIL SKOLEBRUK?
Dansk prosjekt søker norske, muskelsyke barn/unge.
S-28 ER FFM EN ORGANISASJON FOR FREMTIDEN?
Patricia Melsom reflekterer omkring FFMs situasjon.