Hvor er Foreningen for muskelsykes likepersonsportalen?

FFMs likepersonsportal er et nyttig verktøy for våre lokallag og likepersoner.
Den ligger i hovedmenyen, under “Noen å snakke med?”

Likepersonsportalen benyttes av LPU og foreningens tillitsvalgte.
Alleforeningens likepersoner skal være registrert her.

Her kan lokallag finne likepersoner tilknytt dem, og alle likepersoner kan oppdatere egen informasjon, (man må bare logge inn først).

I tillegg finner man all nyttig informasjon om likepersonsarbeid her, inkludert likepersonshåndboken og skjemaer for registrering av aktiviteter, kurs osv.