CRPD – kurspakke

Foreningen for muskelsyke lanserer kurspakke for å lære om CRPD. I likhet med Studieforbundet Funkis har vi lagt ut alle CRPD-kursene på nettsiden!

Kursene ligger under prosjekter, og består av tre deler:

Kurs 1: CRPD – verktøy for endring.
En innføring i CRPD. Hva er det? Hvorfor ble den laget? Hva vil det si at den er ratifisert, og hva vil det bety å få den inn i norsk lov? Hvor i norsk lov hører CRPD hjemme?

Kurs 2: CRPD og brukermedvirkning
Hva er brukermedvirkning, hvor har vi det og hvorfor er det så viktig?

Kurs 3: Skrivetips
Kanskje for spesielt interesserte, men en god start for de som har noe å si og gjerne vil bli hørt om hvilke rettigheter personer med funksjonsnedsettelser ikke opplever å ha.

Her ligger prosjektsiden: https://ffm.no/ffm/ffm-prosjekter/

Hvor omfattende hver av kursene er velger man selv, ut fra hva man vil vektlegge. Enten kan man holde det som et foredrag, eller invitere mer til innspill og diskusjoner i gruppen.

Med tankene på de barriere flere av våre medlemmer med funksjonsnedsettelser, og andre med funksjonsnedsettelser, møter i samfunnet har prosjektet vært svært viktig. For å oppnå det vi ønsker med CRPD, å få rettigheter på lik linje med alle andre i samfunnet, er det fortsatt en vei å gå.

Derfor håper vi våre tillitsvalgte vil inspireres til å holde kurs og få spredt budskapet.

Lykke til med arbeidet!