De nye heftene og kurspakkene til FFM rulles ut til alle de 93 medlemsorganisasjonene til Studieforbundet Funkis.

Det er stort behov for kunnskap om CRPD.

Gjennom to år har foreningen jobbet med et program for å styrke tillitsvalgte og brukermedvirkere i foreningen. I samarbeid med Funkis har vi arrangert flere helgesamlinger for tillitsvalgte, og nå er disse bearbeidet til tre hefter med tilhørende kurspakker. Alt er selvsagt til fri nedlasting og bruk for både medlemmer og lokallag i FFM. Funkis tar seg av utrulling til alle andre. Prosjektet har i sin helhet vært finansiert av Bufdir, Helsedirektoratet og Funkis.

Det første heftet og kurset er en introduksjon til FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, hvordan konvensjonen kan brukes som verktøykasse for endring og hvordan konvensjonen er avhengig av at vi bruker den. Hvis ikke kan den lett forbli et luftslott. Rettighetskampen foregår akkurat nå.

Det andre heftet fokuserer på brukermedvirkning i rettighetskampen. Noe av det viktigste og mest usynlige arbeidet vi gjør. Selvfølgelig må vi ha med CRPD i dette arbeidet også.

Sist, men ikke minst, har vi et hefte og en kurspakke som fokuserer på skriving som hjelpemiddel i rettighetskampen.

Du kan laste ned eller bestille hefter her:

Hefte CRPD-verktoy-for-endring

Brukermedvirkning og CRPD

CRPD og skrivetips