Referat temakveld FFMB 30. mai 2024

Foredragsholder: Tone Torp.

Tema: Å leve med progredierende sykdom.

Utendørs kom det flere skybrudd denne kvelden, men innendørs fikk vi påfyll og hjelpetanker fra en foredragsholder som raust delte sine tanker, følelser og erfaringer med oss. Tone brukte Absurdgalleriet  for å illustrere – og smilemusklene våre fikk trimmet seg litt.

Vi som har en nevromuskulær diagnose går kanskje i en litt hardere skole enn mange andre her i livet. Da er det godt å ha et fellesskap i en forening som vår. Der finner vi folk med lignende utfordringer som oss sjøl.

Når vi etter hvert trenger hjelp i dagliglivet må vi kanskje øve oss på å ta i mot hjelp fra andre (familie, venner eller evt personlige assistenter.) Det er ikke alltid helt enkelt, og noen ganger kommer hjelpen tett på oss. Da er det kanskje også viktig å sørge for “alenetid.” Snakker vi med våre hjelpere om hvor vanskelig det kan være å ta i mot hjelp? Og snakker vi med  våre hjelpere om hvordan DE føler det er å gi hjelp?

Temaene var mange denne kvelden – og det var en lydhør forsamling som aktivt deltok underveis i foredraget. 

Vi sender en stor takk til Tone som enda en gang tok den lange veien fra Grimstad for å besøke oss. Takk for inspirasjon – og takk for at du deler med oss!