INVITASJON TIL FAGKVELD I BUSKERUD TORSDAG 30. MAI 2024

Sted: Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, Krokstadelva

Tid: Torsdag 30. mai 2024 kl. 18.00

TEMA: Å leve med kronisk sykdom.

Foredragsholder er Tone Torp, tidligere leder FFM sentralt.

Mange av dere har møtt Tone tidligere, hun har besøkt oss i FFMB flere ganger, senest i mai i fjor. Tone er selv muskelsyk og bruker rullestol. Hun er en god formidler og hun er en svært engasjerende og dyktig foredragsholder.

Hvordan lever vi med en progredierende sykdom og all uforutsigbarheten? Hva gjør vi når vi mister funksjoner?  Hvordan takle at vi trenger litt – eller mye – hjelp fra andre? Hva med BPA? Hvordan leve med andres hjelp tett på – hva da med privatlivet?  Når er tiden inne for å ta i bruk hjelpemidler? Hvem kan hjelpe med å finne ut hvilke hjelpemidler som er hensiktsmessige – hva med søknadsprosessen?

 Tone vil dele litt av sine egne erfaringer – og du vil få noen tips – og kanskje noen hjelpetanker – med deg videre på veien.

Etter foredraget serverer vi god mat og det blir utlodning. (vipps eller kontanter)

Påmelding til buskerud@ffm.no eller til Gro mobil: 90 88 17 93 innen 24. mai.

Du er veldig velkommen til oss!