Støtt oss

#hånd med en sten

Meta som eier Facebook gjør endringer i sitt verktøy for innsamlingsaksjoner.

Fra 1. juli 2024 vil det ikke lenger være mulig for veldedige organisasjoner i EØS å få støtte gjennom innsamlingsaksjoner på deres nettsteder. Dette vil dessverre få konsekvenser for oss. For FFM har dette vært et kjærkomment bidrag. 

Allerede i april mistet personer som ikke tidligere hadde samlet inn penger denne muligheten, og fra og med juli gjelder det altså alle. Hvilke alternativer som eventuelt kan komme vet vi ikke ennå, da dette er helt nytt for oss og andre veldedige organisasjoner. 

Vi vil oppfordre personer som vil gi oss støtte om å bruke informasjonen på vår nettside: https://ffm.no/ffm/stott-oss/

Vi minner om vårt Vipps-nummer: 54235, som nok er det enkleste å bruke til slike formål. 

Innsamlingsaksjoner

Ønsker man å bruke en innsamlingsløsning er nettstedet https://bidra.no/innsamling aktuelt. Man må opprette bruker, og de tar en liten andel i plattform- og transaksjonsavgift.