Oi, feil i virkeligheten

I et samfunn der fysiske barrierer fortsetter å ekskludere hundretusenvis av mennesker fra det sosiale fellesskapet, er det på tide å handle. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har lansert en kampanje for å synliggjøre og adressere de utfordringene som personer med funksjonsnedsettelser står overfor hver dag.

Bakgrunnen for kampanjen ligger i behov for bevisstgjøring og handling når det gjelder universell utforming. Til tross for at over en sjettedel av den norske befolkningen har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, gjenstår det mye arbeid når det kommer til tilgjengelighet og inkludering.

Kampanjen tar form gjennom markeringen av tusenvis av feil og hindringer i samfunnet, symbolisert ved klistremerket “404 – Universell utforming not found”.
Dette er en direkte referanse til den kjente feilmeldingen på nettsider, som indikerer at noe har gått galt. Ved å plassere dette klistremerket på arbeidsplasser, restauranter og offentlige bygninger som ikke oppfyller kravene til universell utforming, ønsker FFO å synliggjøre behovet for endring.

FFO oppfordrer enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter til å delta i kampanjen ved å markere feil og hindringer i sine lokalmiljøer.

På FFOs nettside ligger informasjon om kampanjen og flere videoer som viser eksempler på problemstillnger:

https://www.ffo.no/aktuelt/kampanjer/404-uu-ikke-funnet

Foto: Gerd Marie Stangeland, Anti_inc