FFMs landsmøte 2024, påmeldingsfrist fredag 19. april

Landsmøtehelgen holdes på Scandic Asker 14. – 16. juni.

Temaer for helgen er:

Lagånd – Teambuilding – Synlighet – Bærekraftige nettverk

Delegat fordelingen er som følger:

Lokallagene og FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:

  • 2 delegater for de første 200 medlemmene
  • 1 delegat pr. påbegynte 200 medlemmer deretter

Lokallagene og FFMU må ha levert revidert årsregnskap og styrets rapport innen utgangen av april for å ha stemmerett. Lokallag som ikke rekker å avholde årsmøte innen fristen kan kontakte Tollef Ladehaug for å reservere plasser innen fristen.

Les mer om landsmøtet i vedlagte PDF-fil.

Link til påmeldingsskjema: https://forms.office.com/e/biEEm1WFX5

Påmeldingsfrist 19. april, de som skal fly oppfordres til å melde seg på snarlig. Vi bestiller billetter fortløpende.