KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER

Kastvollen Rehabiliteringssenter tilbyr spesialisert rehabilitering for personer med nevrologiske og nevromuskulære diagnoser.

Rehabiliteringstilbudene gjelder for personer fra hele landet.

Kastvollen har følgende tilbud:

  • Individuelle opphold og gruppeopphold (døgntilbud) med varighet opp til ca. fire uker, for ulike nevromuskulære diagnoser.
  • Yngreopphold (døgntilbud, diagnoseuavhengig – for de under 50, varighet ca. 4 uker)
  • Poliklinisk tilbud (diagnoseuavhengig), tre dager pr. uke i inntil 8 uker. Enten frittstående, eller i forlengelse av et døgntilbud (2024 er fullbooket, vi planlegger å videreføre dette tilbudet i 2025.

Man må henvises av nevrolog eller fastlege. 

Les mer informasjon om rehabiliteringsoppholdene på : https://kastvollen.no/om-oss