Muskelsyke barn som bruker skoleroboten AV1?

Skoleroboten AV1 er et kommunikasjonsverktøy utviklet spesielt for barn og unge med skolefravær over lang tid. AV1 står i klasserommet og styres fra nettbrett eller smarttelefon, slik at eleven, som ikke er fysisk tilstede i klasserommet, likevel kan delta. Roboten er tilgjengelig via Hjelpemiddelsentralen.

Vi vet at mange muskelsyke barn har lange skolefravær, enda flere hadde slik fravær under korona. Men vi vet ikke mye om hvor mange muskelsyke barn som brukte en slik skolerobot for å holde kontakten med skolen.

Nå jobber danske Rehabiliterings Center For Muskelsvind med et forskningsprosjekt som skal se på hvordan bruk av denne roboten fungerer for muskelsyke barn i Norge, Sverige og Danmark. De ønsker kontakt med barn som har prøvd AV1 i skolen. Vi tror dette er noe som kan være nyttig for mange muskelsyke barn, så vi vil gjerne hjelpe dem med å finne noen de kan prate med.

Les mer her: https://rcfm.dk/projekter/my-avatar/

Dere kan gå via oss i FFM eller henvende dere direkte e-post: Sosk@rcfm.dk eller mobil +4528733116.