Muskelnytt nr 1 – 2024

S-4 HVA MED T ET REHABILITERINGSOPPHOLD?
Line Handgård slo av en prat med 3 av deltakerne

S-6 LAGER NETTVERK PÅ TVERS AV DIAGNOSER
FFM ønsker å ivareta felles rettigheter og interesser

S-9 NY STORTINGSMELDING OM PRIORITERING
Patricia Melsom: Er det likeverdig tilgang til helsetjenester i Norge?

S-10 NYTT NASJONALT MUSKELREGISTER PÅ VEI
Det gamle muskelregisteret fra 2008 vil snart opphøre

S-12 NY SPALTE I MUSKELNYTT: “MIN HVERDAG”
Lene Paulsen forteller hvordan hverdagen hennes er

S-14 FIKK DOBBELT AVSLAG PÅ HC-PARKERING
Camilla mener kommunen innvilger på gale premisser

S-16 HAR LAGT UT PÅ EN 5 MÅNEDERS ITALIA-TUR
Bjørn utfordrer seg selv mens han ennå er i stand til det

S-27 “VI TO SKULLE JO OGSÅ BLI 95 ÅR SAMMEN”
Les kjærestens nekrolog om Gabriel Wilhelmsen Hoff