FSHD – Brukerkurs og fagkurs på Frambu

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser holder kurs for voksne med facioskapulohumeral muskeldystrofi (FSHD) 6. – 8. mai.

Kurset er rettet mot personer med diagnosen, men pårørende eller ledsager/assistent kan også søke om plass.

Kursets mål er å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, dele erfaringer og oppdatere informasjon om forskning på behandling.

Siste dagen av kurset, 8. mai, er fagkurs med egen påmelding. Dette vil også være åpent for digital deltakelse. Deltakere på brukerkurs vil være automatisk påmeldt.

Les mer om kursene her, og søk om plass via Frambus nettside:

Brukerkurs: https://frambu.no/kurs/facioskapulohumeral-muskeldystrofi-voksne/

Fagkurs: https://frambu.no/kurs/facioskapulohumeral-muskeldystrofi/