Sjeldendagen 2024 – 29. februar

På skuddårsdagen, 29. februar markes årets Sjeldendag.

Oppfølging av nasjonal strategi for sjeldne diagnoser vil være sentralt, også i år. Ellers vil det være et variert program.

Blant andre vil Simen Andersen (som flere i FFM kjenner), komme sammen sin far og dele fra deres erfaringer.

Konferanser er for fagfolk, organisasjoner og de som jobber på sjeldenfeltet.

Facebook
Twitter
LinkedIn