Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer og Erik Allums Legat for Duchennes muskeldystrofi søker ny daglig leder i 20% stilling, snarlig oppstart.

Fondet og Legatet er selvstendige stiftelser som samarbeider tett med Foreningen for muskelsyke, FFM. FFM er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for personer med arvelige nevromuskulære sykdommer og deres pårørende. Se www.ffm.no for mer informasjon.

En 20% stilling kan egne seg godt for mange, også personer med redusert arbeidskapasitet. Arbeidet kan gjerne utføres fra hjemmekontor.

Daglig leder for Fondet og Legatet samarbeider med styreleder og med FFMs sekretariat, som består av fire medarbeidere og holder til på Fekjan 7 F, Nesbru i Asker.

Du kan være personen vi søker hvis du liker å være i kontakt med mennesker i mange ulike livssituasjoner. Hvis du har lyst til å følge opp de som søker midler til forskning og prosjekt. Hvis du ønsker å gi givere en varm takk for at de støtter forskningen. Hvis du vil gi styremedlemmene nyttig og relevant informasjon, er nøyaktig og holder fristene knyttet til regnskapsarbeid, styresaker, møtereferater og årsrapporter.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning og arbeidserfaring innen økonomi og regnskap
 • Erfaring med Tripletex regnskapssystem, Microsoft og Teams

Videre bør du:

 • Trives i et lite miljø og med å arbeide hjemmefra
 • Kunne jobbe selvstendig og i team (Fondet og Legatet har hvert sitt styre)
 • Ha interesse for organisasjonsarbeid, helseforskning og inntektsskapende arbeid
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Ha god formuleringsevne
 • Være effektiv og holde frister

Vi tilbyr:

 • 20% fast stilling med snarlig oppstart
 • Varierte arbeidsoppgaver i en liten organisasjon som vil gjøre en forskjell
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale innen Statens regulativ

Ta gjerne kontakt med Tone Torp (tone.torp@ffm.no) eller
Patricia Ann Melsom (patricia.melsom@ffm.no) hvis du trenger mer informasjon.

Søknad med CV sendes fondet@ffm.no             

Søknadsfrist 29. januar 2024