Familieopphold Leve NÅ på Frambu

Dette er et tilbud til familier med barn/unge med livstruende eller livsbegrensende tilstander. Oppholdet er for barn, pårørende og støttepersoner.

Oppholdet gir mulighet for å møte andre i samme situasjon og adressere konkrete problemstillinger, som er viktig for dem. Leve nå kontakter familiene i forkant. Tilbudet vektlegger informasjon, samtaler og aktivitet.

Etter oppholdet får man en sluttrapport som oppsummer hva som er viktig for familien samt enhets vurderinger og eventuelle avtaler.

Søknadskjema ligger på Leve Nås nettside. Er det første gang man søker om tjenester fra Leve NÅ må man ha henvisning fra lege.

Familieopphold 10.-14 juni har søknadsfrist 15. mars

Det er også Familieopphold 9.-13. september.

Les mer om familiekursene til Leve NÅ her: https://levenaa.no/aktivitetskalender-2/

Facebook
Twitter
LinkedIn