VARSEL OM ÅRSMØTE 2024 I FFM BUSKERUD

VARSEL OM ÅRSMØTE 2024.

 FFM i Buskerud.

 Årsmøtet 2024 i Foreningen for muskelsyke i Buskerud vil bli avholdt torsdag 7. mars, kl. 18.00.

 Sted: Nedre Eiker Menighetssenter, Stenseth alleen 1, 3055 Krokstadelva.

 Saker til behandling må være styret i hende senest 2. februar.

 Innkalling med saksliste + mer informasjon blir sendt ut til alle medlemmer senere.

Det blir quiz og god mat etter avviklet årsmøte.