Spørreundersøkelse: Familiebehov og helseteknologi i hjemmebasert barnepalliasjon

Forskningsprosjektet CHIP homeTec trenger flere deltakere.

Forskningsprosjektet samler kunnskap om behov og erfaringer fra familier med barn med alvorlig sykdom og bruk av barnepalliasjon og helseteknologi, barn i alderen 0-18 år.

I den forbindelse har de en spørreundersøkelse for foreldre, for å kartlegge muligheten for bruk av helseteknologi som støtte til behandling og tiltak, samt om oppfølging i større grad kan gjøres i hjemmet.

Dersom du er i målgruppen kan du lese mer om undersøkelsen her, og klikke deg videre til spørreundersøkelsen. Estimert tid på å svare er 20-25 minutter.

Norsk: 2023.06.21 Flyger survey-foresatt

Engelsk: 2023.06.21 Flyger survey-parents