Oppdatert: Historisk avstemning – FN skal vedta om de anerkjenner en verdensdag for en sjelden diagnose

I dag er en merkedag: FN skal stemme over om de anerkjenner verdensdagen for Duchennes muskeldystrofi.

Dersom dette vedtas vil det være første gang FN formelt anerkjenner at en dag er dedikert til økt oppmerksomhet på en sjelden diagnose.

På møtet i FN 29.november ble 7. september anerkjent som verdensdagen for Duchennes muskeldystrofi. Det må kunne kalles en merkedag, både for sjeldne diagnoser generelt og for våre diagnoser spesielt.

Kilde: World Duchenne organization