Bidra til bedre kunnskap om diskriminering og hatefulle ytringer

Fafo og NOVA gjennomfører et forskningsprosjekt om hverdagsdiskriminering og hatprat rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdommer.

Forskerne trenger flere svar, også fra de som ikke har slike erfaringer. Resultatene vil komme i 2024.

Svar på undersøkelsen ved å følge lenken: https://nettskjema.no/a/358332#/page/1

Facebook
Twitter
LinkedIn