Invitasjon til førjulstreff i Buskerud søndag 3. desember 2023

Til juleavslutningen i FFMB i år  har vi fått en kapasitet på “fenomenet jul” til å komme.

Cand.jul, nisse og mangeårig leder av julenisselauget: Bent Julenissen Lønrusten kommer for å oppdatere oss på regelverket rundt julefeiring. Direktoratet for nisse- og juletilsynet ser at julefeiringa har kommet helt ut av kurs og dermed kommer en oppdatering av ” Forskriften for julefeiring og juletradisjoner ” – for sikkerhets skyld i et audiovisuelt foredrag.

Styret i FFMB inviterer medlemmer, husstandsmedlemmer og nødvendige assistenter til førjulstreff søndag 3.desember kl. 15.00

på Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, Krokstadelva.

Bindende påmelding til nissesjef Gro  på buskerud@ffm.no

innen 26.november

eventuelt på tlf 90 88 17 93 for de som vil unngå e-post.

Førstemann til mølla pleier vi å si, men det er en nissespøk.

Vi i styret tror dette kan bli bra, med juleforedrag, god mat, vårt tradisjonelle julelotteri og en god førjulsprat.

Ta gjerne med en gevinst til utlodning.  Hjertelig velkommen!