Snart kommer digitalt ledsagerbevis

Fra 1.januar 2024 kan kommunene tilby digitalt ledsagerbevis.

Personer med nedsatt funksjonsevne med behov for å ha med ledsager på arrangementer får ledsagerbevis. Ledsagerbevis er et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet. Ledsagerbevis tildeles av kommunene, men gjelder for hele landet.

Det at det nå blir digitalt, gjør det enklere å få tilgang til ledsagerbevis, ved at det blir tilgjengelig på telefonen. Det vil også bli enklere for kommunene som innfører dette å administrere og ha oversikten over ordningen.
Løsningen er utviklet av KS digitale fellestjenester, på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir).

Kilde: Bufdir.no. (Publisert 17. oktober 2023, lest 1. november 2023).