Kurs på Frambu – Å leve med en sjelden diagnose – mestring av en hverdag med smerter og fatigue

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser sammen Senter for sjeldne diagnoser og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer tre-dagers kurs om helsekompetanse og sjeldne diagnoser.

Kurset går 22. -24. januar 2024, søknadsfrist 20. november.

Helsekompetanse handler om å ha kunnskap om egen helse, å vite hva som finnes av hjelp og støtte og å mestre hverdagen.

Kurset er for personer fra 18 år som har en sjelden diagnose som påvirker mestring av hverdagen, Deltakerne må ha utbytte av å delta på forelesninger og gruppearbeid. Har du spørsmål om kurset kan du kontakte faglig koordinator, Solvor S. Skaar, ved Frambu.

Les mer om kurset og det praktiske her: https://frambu.no/kurs/a-leve-med-en-sjelden-diagnose-mestring-av-en-hverdag-med-smerter-og-fatigue/

Her ligger også søknadsskjema.