Foreningen for muskelsyke har rundet 100 likepersoner

Foreningen for muskelsyke kan markere en liten milepæl, da vi etter å ha holdt kurs for nye likepersoner rundet 100 likepersoner.

Vi er en relativt liten foreningen, som vil si at vi har registrert en høy andel likepersoner sett i forhold til antall medlemmer. Da er det også viktig å påpeke behovet foreningen har for likepersoner, for der er vi i en særstilling:

Våre diagnoser er sjeldne og svært sjeldne , og de som har dem bor spredt i vår langstrakte land. Det er ikke så lett å finne noen med samme diagnose i nærheten. Når vi har flere likepersoner øker vi kanskje sjansen for å kunne etablere kontakt mellom personer med tilsvarende erfaringer, som kan gi svar på spørsmål, eller er i sammen livssituasjon – og kanskje også bor i såpass avstand til å hverandre at det kan være mulig å møtes, hvis man ønsker det.

Dersom du har spørsmål når det gjelder hverdagen med muskelsykdom og kan tenke deg noen å snakke eller korrespondere med, så ta kontakt. Les mer om vårt likepersonsarbeid her: https://ffm.no/ffm/likepersonsarbeid/

Alle våre likepersoner registreres i likepersonsportalen. Der er det mulighet å legge inn informasjon om seg selv, som diagnose (dersom man vil oppgi det), eller om man har spesielle interessefelt eller kompetanse. Å oppgi dette kan gjøre det lettere å “matche” personer og gjøre likepersonsarbeidet mer givende.

På kurset for nye likepersoner opplevde vi interesse fra en viktig gruppe som kanskje ikke alltid løftes så mye frem, pårørende. Noen ganger har foreldre, søsken eller barn av personer med muskelsykdom spørsmål eller temaer de gjerne skulle snakket med noen om. Da kan det være fint å få snakke med en likeperson, som er pårørende til en med muskelsykdom. Alle våre likepersoner har erfaringer de kan dele av og taushetsplikt.