Likepersonskurs i FFM og samling om diagnosenettverk

Denne helgen ble det lagt ned ressurser i et viktig arbeid i Foreningen for muskelsyke: Vi kjørte parallelle løp – Likepersonsamling med workshop om diagnosenettverk og kurs for nye likepersoner. Det var mange deltakere på begge kurs, og vi opplevde at det boblet over av engasjement og entusiasme.

Arbeidet med diagnosenettverk ( et prosjekt støttet av stiftelsen DAM) er svært viktig for foreningen, og etterspurt. “Dette er noe av det viktigste arbeidet foreningen gjør nå, ” ble det sagt.

I arbeidet er det sentralt å satse på de ressursene vi har i våre likepersoner, med det nettverket de kan etablere av personer med muskelsykdommer. De kan både dele generelle erfaringer med muskelsykdom, og erfaringer som er spesifikt for deres diagnose.

Fredag hadde vi et kort introduksjon, men var også så heldig å få besøk av Morten Marius Skaug. Han fortalte om hvordan han bruker humor når han deler av livet sitt på TikTok, men balanserte dette med et vist alvor, hvor han blant annet snakket om hvordan han har taklet og takler utfordringer han har møtt på sin vei. Han fikk oss ikke bare til å trekke på smilebåndet, men rørte også noe hos mange. Flere av de tingene han satte ord på kunne flere kjenne seg igjen i.

Lørdagens foredrag bød på mye informasjon, men det skulle gi en felles plattform. Foredragene la grunnlaget for diskusjoner om diagnoser, nettverk, hva skal FFM være og det viktige likepersonsarbeidet. Samtalene i gruppene gikk kontinuerlig, spørsmål ble stilt og viktige temaer løftet frem. Det er mye vi kan arbeide videre med vedrørende diagnosenettverk, og det å synliggjøre foreningen.

Samtidig som workshop om diagnoser pågikk lørdag, hadde vi en flott gruppe nye som ble kurset i likepersonsarbeid. FFM er en liten organisasjon, men likepersoner er det ikke mangel på. Om ikke alle er aktive per dags dato, så rundet vi 100 registrerte likepersoner på lørdag. En milepæl som fortjener et eget innlegg…